گل پسر من علي گل پسر من علي ، تا این لحظه: 10 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
محمد سبحان گلممحمد سبحان گلم، تا این لحظه: 5 سال و 4 ماه و 10 روز سن داره
مجتبی جانممجتبی جانم، تا این لحظه: 3 سال و 6 ماه و 10 روز سن داره
پیوند عاشقانه ماپیوند عاشقانه ما، تا این لحظه: 11 سال و 7 ماه و 10 روز سن داره
زهرا خانومیزهرا خانومی، تا این لحظه: 2 سال و 20 روز سن داره

♥♥♥خود عشق♥♥♥

مامان هستم متولد ۶۳. امیدوارم شاد سالم و صالح باشین

سرما خوردگی محمدسبحان

سه شنبه مهدی خونه مامان بود و فوق العاده تب داشت و سرما خورده بود . مامان به من زنگ زد و گفتن مهدی بی قراری می کنه و همش میگه محمد سبحان . بیا اینجا . من هم عصر رفتم طفلی محمد سبحان سرما خوردگی را از مهدی گرفت و افتاد الان پنجمین روزه که با اینکه دکتر دوبار بردمش تب داره و صداش گرفته . من هم سرما خوردم و تب و لرز دارم . یا امام رضا امروز که روز تولدته به همه مریضا به خصوص بچه ها که توانایی شون کمتره نگاه  کن و شفاشون بده .
24 مرداد 1395

ادامه دایره لغات محمدسبحان

شب بخیر ........ شب بلبل خاله  ..........  شاله کوکو ...........  توتو برای منفی کردن فعلا یه نه اضافه میکنه . بیا اینجا .....  ن بیا اینجا بخور  ....  ن بخور به من بوس میدی .........  ن بوس     این روزا تو خونه بچه ها خیلی اذیتم می کنند . مجتبی را می خوابانم ، علی با سروصداهاش بیدارش می کنه . علی با محمدسبحان اصلا سازشی نداره و دائم با هم جنگ و جدال دارند . بعضی وقتا دیگه کم میارم . همسری هم وقتی میاد بچه ها خوابند و هیچ کمک کاری ندارم . برای علی روی لپ تابش هر بازی که میریزم فقط یک مدت کوتاهی  دوست داره انجام بده و دیگه باز شروع میشه فضولی کردناش . و حرص محمد س...
6 مرداد 1395
1